На 19.11.2022 г. бе проведен традиционният есенен семинар на адвокатите от Ловешка адвокатска колегия. Темата беше актуална „Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците за задължения на наследството”. Семинарът бе организиран от Адвокатски съвет Ловеч съвместно с Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в гр. Сапарева баня, България, а лектор бе представител на колегията адв. Стефан Тихолов – член на Адвокатски съвет Ловеч, автор на редица статии в областта на данъчното, търговското и наследственото право. В проведената дискусия бяха обсъдени новите моменти в областта на наследственото право, примери от съдебната практика и насоките в развитието на правния институт. Семинарът бе отчетен от участвалите като полезен за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите от Ловешка адвокатска колегия.