СЪОБЩЕНИЕ!
Адвокатски съвет Ловеч уведомява всички членове на Ловешка адвокатска колегия за получена покана от Председателя на Окръжен съд Ловеч за участие в организираните регионални обучения през МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ 2022 година:

10.06.2022 г. (петък) от 10:00 ч. до 15:30 ч. в конферентната зала на хотел „Президиум“ гр. Ловеч


Тема: „Законът за отговорността на държавата и общините за вреди ЗОДОВ като вътрешно средство за защита на права от Конвенцията за правата на човека и основните свободи и от правото на Европейския съюз“


Лектори: адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева