Библиотеката на Адвокатска колегия – Ловеч се обогати с нови издания, предоставени от Адвокатска колегия – Велико Търново. Сред предоставените десет книги се открояват тези на Петко Стайнов, представляващи първите монографии в България в областта на опазване на околната среда, „Приемане и отказ при наследяването“ от Мико Хинов, „Извънреден труд“ на Красимира Средкова и др.

Същевременно в знак на благодарност и в духа на добрите колегиални отношения на библиотеката на АК Велико Търново бяха предоставени 10 броя от книгата „Три юридически есета – давност, имуществено санкциониране, данъчна нищожност“ с автор адвокат Стефан Тихолов – член на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Ловеч.

Получените издания, като част от библиотеката, са на разположение за ползване от всички членове на колегията.