Председател на Адвокатски Съвет

Председател:
адв. Румен Александров Константинов
гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29
моб. 0888 354 951
ak_konstantinov@abv.bg