Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Ловеч

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ предоставя безплатна правна помощ на физически лица, отговарящи на условията по чл. 22, ал. 1 от Закона за правната помощ.
За да се получи правна помощ се подава молба-декларация по образец до Регионалния център за консултиране, към която лицето прилага документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи правото му да получи безплатна правна помощ.

В случай, че лице, което има право да получи безплатна консултация в Регионален център за консултиране, желае да получи консултацията от определен адвокат, включен в списъка на адвокатите от ЛАК, включени в работата на Регионалния център за консултиране, следва да подаде искане за избор на определен адвокат.

гр. Луковит, 5770, ул. „Възраждане“ № 73, партер, тел. 0889 513 787


Полезни документи: