Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ за месец декември 2022 година, с линкове за участие онлайн чрез платформата ZOOM, в тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане:

1.Дата на провеждане: 06.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема:Същност и прилагане на принципа за отчетност при защитата на личните данни“

Лектор: адв. Димо Господинов

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83086810253?pwd=NUxMbDJ5TVdBWjJmNGFOQTFtaEZuUT09

Meeting ID: 830 8681 0253

Passcode: 267688

2.Дата на провеждане: 07.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Правни проблеми на вписванията относно недвижими имоти. Преглед на актуалната практика на съдиите по вписванията и практиката на съдилищата. Подновяване и заличаване на вписвания“

Лектор: адв. Валя Гигова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/88499089903?pwd=YkFuNDIvc2JCQkozeEZHL0JnTVRodz09

Meeting ID: 884 9908 9903

Passcode: 532262

3.Дата на провеждане: 08.12.2022 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: „Транспортни престъпления“ – I част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81366504065?pwd=dUhLK0x1czg0RzdldzB4ZFFyQnM5QT09

Meeting ID: 813 6650 4065

Passcode: 198062

4. Дата на провеждане: 09.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита на собствеността (структура на член 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ и взаимовръзка с разпоредбите му). Лишаване от собственост – допустими отчуждавания за държавни и общински нужди“

Лектор: адв. Нина Седефова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87531879189?pwd=VGlVKzcvQUZ3ZUQ3V3E3UDdyWDJSQT09

Meeting ID: 875 3187 9189

Passcode: 265037

5. Дата на провеждане: 12.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални въпроси на прилагане на правото на ЕС в държавите членки – изисквания към националните органи, произтичащи от принципите на съответстващо тълкуване, равностойност и ефективност“

Лектор: доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82121664913?pwd=VkFhMG5yeGM5UlpHRFJRcTdTakN0UT09

Meeting ID: 821 2166 4913

Passcode: 058181

6. Дата на провеждане: 13.12.2022 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: „Транспортни престъпления“ – II част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87215767474?pwd=bmw2bmlKOHZEeTNKZ3VaU3IvVTMvZz09

Meeting ID: 872 1576 7474

Passcode: 586962

7. Дата на провеждане: 14.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Обективно съединяване на искове по ГПК“

Лектор: адв. д-р Анастас Пунев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87559426210?pwd=TkhnZkhtcnVrWjgwb3dBeWpoOEtWZz09

Meeting ID: 875 5942 6210

Passcode: 587913

8. Дата на провеждане: 15.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на търговската регистрация“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83857849973?pwd=T2FWVkJZbUtLQlFjeWVQbGFxbUhNdz09

Meeting ID: 838 5784 9973

Passcode: 027732