Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ за месец май 2023 година, с линкове за участие онлайн чрез платформата ZOOM, за тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане:

1.Дата на провеждане: 02.05.2023 г. от 09:30 ч. до 17:30 ч.

Тема: „Съпружеска имуществена общност като особена съсобственост.  Актуална съдебна практика“

Лектор: доц. д-р Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!


2.Дата на провеждане: 03.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита на длъжника при материално незаконосъобразно принудително изпълнение. Анализ на актуална съдебна практика“

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86449915282?pwd=ZHNxbit5YkU5cll1QWpvbnU1Snk1QT09

Meeting ID: 864 4991 5282

Passcode: 180893


3.Дата на провеждане: 04.05.2023 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Искове по чл. 134 ЗЗД и по чл. 135 ЗЗД“

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82614638962?pwd=MWhFemhONUZoVXdNZ1BIL1o3cTI3QT09

Meeting ID: 826 1463 8962

Passcode: 696447


4.Дата на провеждане: 09.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите права и задължения на страните по трудовото правоотношение, създадени със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86100926528?pwd=R0s3V1YwVkdEV2ZwMGpwcEYwTW5FUT09

Meeting ID: 861 0092 6528

Passcode: 474837


5.Дата на провеждане: 10.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Медиация по висящи съдебни дела – предизвикателства и отговорности за адвокатите“

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова и адвокат Десислава Монева

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84248427666?pwd=bytBaysvZUhBMU1GWWNJd09oaUZCQT09

Meeting ID: 842 4842 7666

Passcode: 516479


6.Дата на провеждане: 11.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Имуществени отношения между съпрузите след прекратяване на брака“

Лектор: съдия Емануела Балевска

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82763145991?pwd=a2E1ZHpHVWV6UmN5OU45Rm5qK0pOdz09

Meeting ID: 827 6314 5991

Passcode: 633495


7.Дата на провеждане: 12.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Връчване на съдебни и извънсъдебни книжа от ЧСИ“

Лектор: ЧСИ Катилин Попов

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89825939173?pwd=dUtTTmJQRmRBNXBVMm1NamZEaklTUT09

Meeting ID: 898 2593 9173

Passcode: 613703


8.Дата на провеждане: 15.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Данъчно облагане в България. Актуални въпроси“

Лектор: адвокат Лилия Андонова и Таня Павлова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/85733354408?pwd=TTBTK3V1Y0VBUnZSVk5CSHZZYklUdz09

Meeting ID: 857 3335 4408

Passcode: 811447


9.Дата на провеждане: 16.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални проблеми на ЗОДОВ. Преглед на съдебната практика“ – I част

Лектор: съдия Стилияна Григорова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81295134704?pwd=bDI3aDFpR011Qmwvb2F5Qk0ySVEwdz09

Meeting ID: 812 9513 4704

Passcode: 286155


10.Дата на провеждане: 17.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Свободно предоставяне на услуги във вътрешния пазар на ЕС“

Лектор: доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82306540738?pwd=VWxBSWhOaWlmSHhHZjBZQVNuT2lUQT09

Meeting ID: 823 0654 0738

Passcode: 084595


11.Дата на провеждане: 18.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални проблеми на ЗОДОВ. Преглед на съдебната практика“ – II част

Лектор: съдия Стилияна Григорова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83356939800?pwd=VDloMjVienl6S01TQW84UTl0N1l3QT09

Meeting ID: 833 5693 9800

Passcode: 581368


12.Дата на провеждане: 19.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални промени в заповедното производство по ГПК“

Лектори: съдия Кирил Петров и адвокат Светозара Петкова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89419677823?pwd=TjE5ckwrSjNQeks3UjI2MHVKRXNBZz09

Meeting ID: 894 1967 7823

Passcode: 516355


13.Дата на провеждане: 22.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите положения в уредбата на отговорността на юридическите лица при извършено престъпление“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84852445302?pwd=WWRZdnIvNUdGVjJKMjhQeDd3MzlKZz09

Meeting ID: 848 5244 5302

Passcode: 321473


14.Дата на провеждане: 29.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Практически насоки за адвокати при разрешаване на конкурентно-правни казуси“

Лектори: г-жа Екатерина Русева, доц. д-р Иван Стойнев и г-н Кирил Пангелов

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84327861915?pwd=NXhScFJNeHkvaERsWXlJZ3l1Y0xyZz09

Meeting ID: 843 2786 1915

Passcode: 609565


15.Дата на провеждане: 30.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Нови правила в областта на цифровите пазари и цифровите услуги“

Лектор: проф. д-р Таня Йосифова – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84373018519?pwd=cDFLNE9Qc0N4Y2dGS3pLYmhHVkZGdz09

Meeting ID: 843 7301 8519

Passcode: 433516


16.Дата на провеждане: 31.05.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Съдебни центрове по медиация. Споразумението в процедура по медация – отговорност на адвокатите“

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова и адвокат Десислава Монева

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89232460729?pwd=SC9VWkl5djAwQmZOZm4xQnZXSG5TZz09

Meeting ID: 892 3246 0729

Passcode: 146355