Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ през МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 г., с линкове за участие онлайн чрез платформата Zoomв тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане. :

1.Дата на провеждане: 05.10.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Способи за защита на вещни права – особености на исковете по чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, чл. 54, ал. 2 ЗКИР” – I част

Лектор: съдия Камелия Маринова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83662005821?pwd=ZlJwM25hSENMWllJZzJnYU54QmR0QT09

Meeting ID: 836 6200 5821

Passcode: 690490


2.Дата на провеждане: 06.10.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Способи за защита на вещни права – особености на исковете по чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, чл. 54, ал. 2 ЗКИР” – II част

Лектор: съдия Камелия Маринова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81760511505?pwd=WEhRWlEwZkpMcUFsVUFscXJQZ0g4Zz09

Meeting ID: 817 6051 1505

Passcode: 530391


3.Дата на провеждане: 10.10.2022 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – I част (МЧП, ПЕС и гражданско право и процес)

Лектор: гл. ас. д-р Цветелина Димитрова – адвокат от САК, и гл. ас. д-р Ивайло Костов – адвокат от САК

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.


4.Дата на провеждане: 11.10.2022 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – II част (наказателно право и процес)

Лектор: проф. дюн Георги Митов – адвокат от САК

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.


5.Дата на провеждане: 12.10.2022 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – III част (административно и данъчно право и процес и гражданско право и процес)

Лектор: гл. ас. д-р Памела Бучкова – адвокат от САК, и гл. ас. д-р Ивайло Костов – адвокат от САК

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.


6.Дата на провеждане: 13.10.2022 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – IV част (търговско право и наказателно право и процес)

Лектор: гл. ас. д-р Виктор Токушев – адвокат от САК, и съдия Красимир Шекерджиев – ВКС

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.


7.Дата на провеждане: 14.10.2022 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – V част (нормативни актове на адвокатурата и гражданско право и процес)

Лектор: адвокат Ели Христова и съдия Калина Анастасова – СГС

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.


8.Дата на провеждане: 18.10.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Множество престъпления. Съвкупност. Рецидив. Разграничение и преглед на съдебната практика“

Лектор: съдия Валя Рушанова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87203601944?pwd=V3ZOZWlNOHdxTVhwb2tVMW9xN0xQZz09

Meeting ID: 872 0360 1944

Passcode: 048290


9.Дата на провеждане: 19.10.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Задължението за преюдициално запитванe

Лектор: доц. д-р Станислав Костов – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82323284780?pwd=ZjNmSUt3aVJiVy9henFud0ZBRk5xQT09

Meeting ID: 823 2328 4780

Passcode: 969411


10.Дата на провеждане: 20.10.2022 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Въвеждащо обучение за нововписани адвокати и младши адвокати на тема: „Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по административноправни казуси“

Лектори: адв. Валентина Бакалова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82183089438?pwd=TEtocUZsR3duczZSUEU1RGduZ25SQT09

Meeting ID: 821 8308 9438

Passcode: 580700


11.Дата на провеждане: 21.10.2022 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Въвеждащо обучение за нововписани адвокати и младши адвокати на тема: „Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданскоправни и наказателноправни казуси“

Лектори: адв. Николинка Мянкова и адв. Рена Стефанова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87079540039?pwd=aXo2am1GalFpR3JZRHlIRW5qMk41QT09

Meeting ID: 870 7954 0039

Passcode: 371528


12.Дата на провеждане: 24.10.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Прилагане на Хартата на основните права на ЕС от националните съдилища“

Лектор: доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89519569179?pwd=V2UwN091YVVwcm13bC9ibWszVDNCdz09

Meeting ID: 895 1956 9179

Passcode: 933587


13.Дата на провеждане: 25.10.2022 г. от 13:00 ч. до 17:30 ч., Военен клуб, зала 1

Конференция на тема: „Достижения и практически предизвикателства пред прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи”(посветена на 30-годишнината от ратифицирането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от Република България)

Лектори: д-р Павлина Панова – председател на Конституционни съд, съдия Лада Паунова – зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, Мария Димитрова – правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието, адвокат Михаил Екимджиев от Пловдивската адвокатска колегия, Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2015 г.), адвокат София Разбойникова от Софийската адвокатска колегия

Събитието ще се проведе в Централния военен клуб, зала 1.

Записване за присъствено участие: на coa@abv.bg с посочване на три имена, личен адвокатски номер, колегия, телефон и е-поща.


14.Дата на провеждане: 26.10.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Въпроси на доказването по ГПК“

Лектор: адв. д-р Анастас Пунев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84028824784?pwd=NnRtemttS0dlbEhPTm56M0VlYzErZz09

Meeting ID: 840 2882 4784

Passcode: 395643


15.Дата на провеждане: 27.10.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на ООД“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89905314777?pwd=RjVXL3dHUVd1WkxUTzRZS2VoSkhUQT09

Meeting ID: 899 0531 4777

Passcode: 761141


16.Дата на провеждане: 31.10.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове“  – I част

Лектор: съдия Борислав Белазелков

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81473461145?pwd=SzhKeXgxZlVkdXFkR3lMeEl3eUtUUT09

Meeting ID: 814 7346 1145

Passcode: 382038


17.Дата на провеждане: 01.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове“  – II част

Лектор: съдия Борислав Белазелков

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/85898547967?pwd=bFJDQnkxc05XUUZGbEpCY2NuOXUxQT09

Meeting ID: 858 9854 7967

Passcode: 268527