Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ за месец февруари 2023 година, с линкове за участие онлайн чрез платформата ZOOM, за тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане:

1.Дата на провеждане: 01.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Материалноправни и процесуалноправни въпроси на недействителността на договорите“ – I част

Лектор: съдия Михаил Малчев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82311719039?pwd=UFdENDdWam5tQk5halFVQWtyYlVJUT09

Meeting ID: 823 1171 9039

Passcode: 310769


2.Дата на провеждане: 06.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Материалноправни и процесуалноправни въпроси на недействителността на договорите“ – II част

Лектор: съдия Михаил Малчев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84170387637?pwd=cjlaZ3VUT1YzcVBVZTNWd1FxK0dHUT09

Meeting ID: 841 7038 7637

Passcode: 959854


3.Дата на провеждане: 07.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Отказ от наследство“

Лектор: доц. д-р Венцислав Л. Петров – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!


4.Дата на провеждане: 08.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на колективните искове и актуални предложения за изменение на уредбата“

Лектор: гл.  ас. д-р Анастас Пунев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82157817670?pwd=V25MOGhCeGFxUSsyczIvSjlnaURVZz09

Meeting ID: 821 5781 7670

Passcode: 337341


5.Дата на провеждане: 09.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Вероятността за объркване в производството по опозиция срещу регистрация на марка съгласно практиката на Общия съд и Съда на ЕС“

Лектор: д-р Офелия Киркорян-Цонкова

Семинарът ще се проведе само в онлайн формат, чрез платформата Zoom!

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82900225323?pwd=OUh6WXdUY2k2VjVSeU1qTElXaXhJQT09

Meeting ID: 829 0022 5323

Passcode: 197894


6.Дата на провеждане: 14.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Участие на адвокатите при медиация в производства по Хагската конвенция за международно отвличане на деца“

Лектори: адвокат Албена Пенова и адвокат Йорданка Бекирска

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87048506955?pwd=S1YzZHFGVDJDajVsdWNoSU9SRFlnUT09

Meeting ID: 870 4850 6955

Passcode: 258792


7.Дата на провеждане: 15.02.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Промените в социалното осигуряване през 2023 г.“

Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/88923956946?pwd=dEVoRTBUWFNyVVhQTzZIZHdsTkFtQT09

Meeting ID: 889 2395 6946

Passcode: 324939


8.Дата на провеждане: 16.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Искове за обезщетения за вреди от нарушаване на правилата на конкуренцията“

Лектор: доц. д-р Иван Стойнев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82711245456?pwd=UW4vVnFoZGhNWE1rWExKSHlidWpyZz09

Meeting ID: 827 1124 5456

Passcode: 598986


9.Дата на провеждане: 17.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Принципът на съразмерност по АПК“

Лектор: гл. ас. д-р Памела Бучкова – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86879952460?pwd=S2tnUE5LYjRSTHg0NnB6S05MZWdodz09

Meeting ID: 868 7995 2460

Passcode: 957798


10.Дата на провеждане: 20.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Предварителен договор – практически аспекти“ – I част

Лектор: съдия Калина Анастасова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89476562449?pwd=WWtNRFQ2RHJ6dnFmR3VUS2Y2Y1daUT09

Meeting ID: 894 7656 2449

Passcode: 903671


11.Дата на провеждане: 21.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита срещу незаконосъобразните актове на органите на производството по несъстоятелност“

Лектор: адвокат Ралица Топчиева

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/85242877008?pwd=SzNxbG1pM1B1STZ0YmZjbm94UGJYZz09

Meeting ID: 852 4287 7008

Passcode: 243276


12.Дата на провеждане: 22.02.2023 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в гр. Братислава, Словакия, офис на Словашката адвокатска колегия

Тема: Откриващ семинар на курса по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Киберпрестъпност и електронни доказателства“ съвместно със Словашката адвокатска колегия

Семинарът е за предварително регистрирани и одобрени участници!


13.Дата на провеждане: 23.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Предварителен договор – практически аспекти“ – II част

Лектор: съдия Калина Анастасова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86796197774?pwd=U3FiaTRFV21IOUtUS053TmNVYXB3dz09

Meeting ID: 867 9619 7774

Passcode: 277168


14.Дата на провеждане: 27.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Наказателноправна защита на финансовите интереси на ЕС. Европейската прокуратура и ОЛАФ“

Лектор: Божидар Джамбазов – прокурор във ВКП

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83991668736?pwd=WWdYYWcxMnpRa2ZkL0hpV09MU21qZz09

Meeting ID: 839 9166 8736

Passcode: 915337


15.Дата на провеждане: 28.02.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Правоотношения в интернет с международен елемент – опит за локализиране на деликти и на други отношения в интернет среда“

Лектор: доц. д-р Васил Пандов – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/88186867427?pwd=a1hkYmhodUs2VDlEL1ExRVV1Qm9QQT09

Meeting ID: 881 8686 7427

Passcode: 868210