Преди 134 години, на 22.11.1888 година, петото Обикновено народно събрание приема Закон за адвокатите, с който са създадени първите правила регламентиращи адвокатската професия. Денят е обявен за професионален празник на адвокатите с решение на Висшия адвокатски съвет и се отбелязва от 2005 година.

Честит празник, колеги!

Бъдете здрави и много успешни!

Адвокатски съвет – Ловеч