Етикет: актуално

Съобщение от Осигурителна каса при Ловешка адвокатска колегия

Адв. Стефан Тихолов – Председател на Осигурителната каса при Ловешка адвокатска колегия уведомява, че с оглед обезпечаване дейността на касата се увеличава месечната такса за обслужване, както следва: в размер…

Обучение на тема „Участие на хора с увреждания в съдебни процедури – правната помощ, като гаранция за ефективен достъп до съд“

Адвокатски съвет Ловеч уведомява за получена покана за предстоящо обучение на тема „Участие на хора с увреждания в съдебни процедури – правната помощ, като гаранция за ефективен достъп до съд“,…

22 НОЕМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

Преди 134 години, на 22.11.1888 година, петото Обикновено народно събрание приема Закон за адвокатите, с който са създадени първите правила регламентиращи адвокатската професия. Денят е обявен за професионален празник на…