Етикет: информация

Съобщение от Осигурителна каса при Ловешка адвокатска колегия

Адв. Стефан Тихолов – Председател на Осигурителната каса при Ловешка адвокатска колегия уведомява, че с оглед обезпечаване дейността на касата се увеличава месечната такса за обслужване, както следва: в размер…

Открита процедура за обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката от 8 юли 2005 г.

Висшият адвокатски съвет, със свое Решение № 603 от 03.11.2022 г., откри процедура за обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката. На основание чл.…