Библиотека

Адвокатска колегия Ловеч поддържа библиотека с разнообразна правна литература, която се обогатява постоянно. С оглед подпомагане и повишаване на квалификацията на адвокатите, наличните около 300 издания са на разположение на всички членове на колегията.