Програма

Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ през МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 г. с линкове за участие онлайн чрез Zoom:

05.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Публични дружества: характеристика и задължения за публично разкриване на информация пред регулаторния орган (КФН) и обществеността”

Лектор: гл. ас. д-р Виктор Токушев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/88124969417?pwd=4Uz34E8TFZKzbdZlZa5PecLCQnrQVe.1
Meeting ID: 881 2496 9417
Passcode: 242256


07.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/83026731081?pwd=ny6F09603oI_bxJZikW8Xn5lgHs_cf.1
Meeting ID: 830 2673 1081
Passcode: 070577


12.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: „Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК“
Лектор: съдия Красимир Машев
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/88919665524?pwd=W4RB5afv1X0v-9YTBzXVUp5QaLmu3X.1
Meeting ID: 889 1966 5524
Passcode: 017209


СЪОБЩЕНИЕ!
Адвокатски съвет Ловеч уведомява всички членове на Ловешка адвокатска колегия за получена покана от Председателя на Окръжен съд Ловеч за участие в организираните регионални обучения през МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ 2022 година:

10.06.2022 г. (петък) от 10:00 ч. до 15:30 ч. в конферентната зала на хотел „Президиум“ гр. Ловеч


Тема: „Законът за отговорността на държавата и общините за вреди ЗОДОВ като вътрешно средство за защита на права от Конвенцията за правата на човека и основните свободи и от правото на Европейския съюз“


Лектори: адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева


17.06.2022 г. (петък) от 09:30 ч. до 17:00 ч. в зала № 102 на Окръжен съд – гр. Ловеч

Тема: „Съществени процесуални нарушения на досъдебното и съдебното производство в наказателния процес“


Лектор: Красимир Шекерджиев, съдия във Върховен касационен съд


Обучението се организира съвместно с НИП и регистрацията за участие се извършва през системата ИСУПО. Всички, които желаят да заявят участието си и нямат профил в ИСУПО, следва да създадат свой такъв.


08.07.2022 г. (петък) от 13:00 ч. до 16:00 ч. в зала № 102 на Окръжен съд – гр. Ловеч


Тема: „Гражданска конфискация“


Лектор: Борислав Белазелков, бивш съдия във Върховен касационен съд


Предстоящи семинари в ЦОА „Кръстю Цончев“ през МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г. с линкове за участие онлайн чрез Zoom (първите пет семинара ще се проведат в изцяло присъствен формат и по тази причина липсват линкове за онлайн участие):

06.06.2022г.  (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. 

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Брачен процес. Имуществени отношения между съпрузите – I част“

Лектор: съдия Албена Ботева


07.06.2022 г.  (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. 

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Имуществени отношения между съпрузите – II част“

Лектор: съдия Албена Ботева


08.06.2022 г.  (сряда) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Родителски права“

Лектор: съдия Галя Вълкова


09.06.2022 г.  (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Детето в споровете за родителската отговорност. Родителското отчуждение – юридически контекст“

Лектор: съдия Галя Вълкова


10.06.2022 г.  (петък) от 10:00 ч. до 17:00 ч. 

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Родителското отчуждение в споровете за предоставяне на упражняването на родителските права в психологически и психиатричен контекст“

Лектор: д-р Анета Атанасова и д-р Елена Михайлова


13.06.2022 г.  (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Хибриден семинар на тема: „Преглед на съдебната практика по обжалване действията на органа по настойничество и попечителство по чл. 161 СК“

Лектор: съдия Михаил Малчев

Линк за Zoom участие: https://us02web.zoom.us/j/87517075651?pwd=eW45YUpJZk1NVUNIS0JJSnAzZ2wrdz09

Topic: „Преглед на съдебната практика по обжалване действията на органа по настойничество и попечителство по чл. 161 СК“

Meeting ID: 875 1707 5651

Passcode: 912046


15.06.2022 г.  (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Хибриден семинар на тема: „Семейни отношения с международен елемент. Приложението на Нов Регламент 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни искове и родителска отговорност, приложим от 1 август 2022 г.“

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:https://us02web.zoom.us/j/81937880736?pwd=REtUQVFXRkxkSHdIM2lTRFJlQmFTUT09

Topic: „Семейни отношения с международен елемент. Приложението на Нов Регламент 2019/1111″

Meeting ID: 819 3788 0736

Passcode: 876448


16.06.2022 г.  (четвъртък) от 09:00 ч. до 17:00 ч. 

Кръгла маса на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“ (съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България)

Панелисти: съдия Албена Бонева, съдия Анелия Щерева, адвокат Александър Иванов, г-н Николай Стайков, адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева

Линк за Zoom участие:https://us02web.zoom.us/j/89736167886?pwd=Rmp2SE9uMDRFa1FCelFhdUtrUmxCQT09

Topic: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“

Meeting ID: 897 3616 7886

Passcode: 444613


17.06.2022 г.  (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. 

Тема: „Договорни модификации за ограничаване и подсилване на отговорността в международната договорна практика“

Лектор: адвокат Димитър Стоименов

Линк за Zoom участие:https://us02web.zoom.us/j/82711777263?pwd=OUNYVDQrZnV0QWo0NWNTa2p4L1dtUT09

Topic: „Договорни модификации за ограничаване и подсилване на отговорността в международната договорна практика“

Meeting ID: 827 1177 7263

Passcode: 803463


20.06.2022 г.  (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Европейска реформа на авторското право с Директива (ЕС) 2019/790“

 Лектор: адвокат Ана Лазарова

Линк за Zoom участие:https://us02web.zoom.us/j/85368520582?pwd=SWNNdFZCZm5pbUlhWGFyUHVQUmZnZz09

Topic: „Европейска реформа на авторското право с Директива (ЕС) 2019/790“

Meeting ID: 853 6852 0582

Passcode: 929484


21.06.2022 г.  (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Защита при неизпълнение на договор“

Лектор: адвокат Христина Танчева

Линк за Zoom участие:https://us02web.zoom.us/j/84112815113?pwd=Z1hRelRzSGg5eWJFNkMxSWVsSHovdz09

Topic: „Защита при неизпълнение на договор“

Meeting ID: 841 1281 5113

Passcode: 004165


28.06.2022 г.  (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Имуществена отговорност на работодателя по чл. 200 КТ“

Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова

Линк за Zoom участие:https://us02web.zoom.us/j/83076239193?pwd=MTYrbmdmKys0N0hGVUh5N2VBdWpxZz09

Topic: „Имуществена отговорност на работодателя по чл. 200 КТ“

Meeting ID: 830 7623 9193

Passcode: 796044


30.06.2022 г.  (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: Преобразуване, прекратяване и ликвидация на ТД“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:https://us02web.zoom.us/j/88075428926?pwd=Y2FjS0p1WWhtY0h5WVh0MW5qVFl6Zz09

Topic: „Преобразуване, прекратяване и ликвидация на ТД“

Meeting ID: 880 7542 8926

Passcode: 917692