Състав и структура на Дисциплинарен съд

адв. Кремена Наскова Найденова – Добрева – Председател на Дисциплинарен съд Адвокатска колегия – Ловеч

I – ви съдебен състав:
Председател: адв. Пепа Христова Кунинчанска
Член-съдии: адв. Сашка Костадинова Христова
адв. Радослав Миролюбов Монов

II – ри съдебен състав:
Председател: адв. Илина Кръстева Колева – Христова
Член-съдии: адв. Цветомир Венелинов Ангелов
адв. Анна Илиева Атанасова