Адвокатски съвет Ловеч уведомява за получена покана за предстоящо обучение на тема „Участие на хора с увреждания в съдебни процедури – правната помощ, като гаранция за ефективен достъп до съд“, организирано в рамките на Проект: Ex iure ad iustatium (от правото към справедливостта); принципи за справедлив съдебен процес за хора с увреждания. Обучението ще бъде проведено на 17.02.2023 г. от 10:00 ч. до 16:45 ч. в гр. Ловеч, залата на Общински съвет Ловеч, от Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“, съвместно с Районен съд Ловеч и Община Ловеч. Заявки за участие се приемат на тел. 02/987 7875, моб. тел. 0878 579 016, e-mail: sofia@gip-global.org. Допълнителна информация може да откриете в приложената покана и програма на обучението.