Месец: октомври 2022

Семинар на тема „Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците за задължение на наследство“ /18-20 ноември 2022 година/

Адвокатски съвет при Ловешка адвокатска колегия организира семинар на тема „Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците за задължение за наследство“ с лектор адв. Стефан Тихолов – член на…