Месец: юни 2022

Получени нови книги в библиотеката на Адвокатска колегия – Ловеч

Библиотеката на Адвокатска колегия – Ловеч се обогати с нови издания, предоставени от Адвокатска колегия – Велико Търново. Сред предоставените десет книги се открояват тези на Петко Стайнов, представляващи първите…

Семинар на тема „Новите положения в ЗАНН след 23.12.2021 г.“ (03.06.2022 – 05.06.2022 г.)

Адвокатски съвет към Адвокатска колегия Ловеч съвместно с Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира традиционния ежегоден пролетен семинар за членовете на колегията в изпълнение на задължението за поддържане…

Покана от Председателя на Окръжен съд Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ!Адвокатски съвет Ловеч уведомява всички членове на Ловешка адвокатска колегия за получена покана от Председателя на Окръжен съд Ловеч за участие в организираните регионални обучения през МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ…