Месец: февруари 2023

Съобщение от Осигурителна каса при Ловешка адвокатска колегия

Адв. Стефан Тихолов – Председател на Осигурителната каса при Ловешка адвокатска колегия уведомява, че с оглед обезпечаване дейността на касата се увеличава месечната такса за обслужване, както следва: в размер…