Висшият адвокатски съвет, със свое Решение № 603 от 03.11.2022 г., откри процедура за обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, срокът за обществено обсъждане след публикуване на проекта на Етичния кодекс на адвоката и мотивите на сайта на вносителя – Висшия адвокатски съвет е 30 дни, в рамките на който срок всички заинтересовани лица могат да направят своите становища, предложения и коментари.

Членовете на Ловешка адвокатска колегия могат да представят становища и коментари в офиса на колегията, както и на имейл arch@vas.bg в срок до 07.12.2022 г.

Интернет страницата, на която може да се запознаете с проекта е на следния линк:

Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката