Висш адвокатски съвет представи проект на нов Закон за адвокатурата и мотиви към него.

Членовете на Ловешка адвокатска колегия могат да изразят становища и предложения по проекта в офиса на колегията, както и на имейл ak.lovech@gmail.com.