Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ за месец януари 2023 година, с линкове за участие онлайн чрез платформата ZOOM, за тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане:

1.Дата на провеждане: 16.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Ипотечно кредитиране. Лични обезпечения при договорите за кредит. Защита на кредитора, длъжника и третото лице, обезпечаващо изпълнението на чужд дълг. Нова тълкувателна и казуална практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит“ – I част
Лектор: съдия Красимир Машев
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/87511481334?pwd=YXNNakt3T01pQnkwSEdZZ1Q0aXVCQT09
Meeting ID: 875 1148 1334
Passcode: 470919

2.Дата на провеждане: 17.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Ипотечно кредитиране. Лични обезпечения при договорите за кредит. Защита на кредитора, длъжника и третото лице, обезпечаващо изпълнението на чужд дълг. Нова тълкувателна и казуална практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит“ – II част
Лектор: съдия Красимир Машев
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/87853426806?pwd=M3hVSzBpWCtkVTUyRTh3QTYyWjdGZz09
Meeting ID: 878 5342 6806
Passcode: 135094

3.Дата на провеждане: 18.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Приемане на наследство“
Лектор: доц. д-р Венцислав Л. Петров – адвокат от САК
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/84842473769?pwd=d0oxSlo5eHZmcjNOalRlN3BITVdJUT09
Meeting ID: 848 4247 3769
Passcode: 038509

4.Дата на провеждане: 19.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Производство по търговски спорове“
Лектор: гл. ас. д-р Борислав Ганчев – адвокат от САК
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/81479786164?pwd=YnM5bFl5a1kyQS9acVpXMVZ2cTVEdz09
Meeting ID: 814 7978 6164
Passcode: 046151

5.Дата на провеждане: 20.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Актът за цифровите услуги и актът за цифровите пазари – как ще се промени работата на платформите и взаимодействието на бизнеса и потребителите с тях? Какви проблеми се адресират? Какви решения се търсят?“
Лектор: адвокат Жулиета Мандажиева
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/89843292458?pwd=SUc1cEdQakNLVkFaTmN6UHE2RkRhdz09
Meeting ID: 898 4329 2458
Passcode: 322928

6.Дата на провеждане: 24.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Документни престъпления по НК – практически аспекти“
Лектор: съдия Владимир Астарджиев

Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/84046432797?pwd=Z29GdVZNK2V4WFZyQ1JYMW1zWVNiQT09
Meeting ID: 840 4643 2797
Passcode: 488838

7.Дата на провеждане: 25.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Участие на адвокатите при медиация по семейноправни спорове“
Лектори: адвокат Албена Пенова и адвокат Йорданка Бекирска
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/88149428992?pwd=dEJydjBLT1oycWhrSjFRZlRtM09jdz09
Meeting ID: 881 4942 8992
Passcode: 821328

8.Дата на провеждане: 26.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Етажна собственост“ – I част
Лектор: доц. д-р Стоян Ставру – адвокат от САК
Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

9.Дата на провеждане: 27.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Етажна собственост“ – II част
Лектор: доц. д-р Стоян Ставру – адвокат от САК
Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

10.Дата на провеждане: 30.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Общият иск за неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД – практически проблеми“
Лектор: гл. ас. д-р Ирина Богданова
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/89874992496?pwd=ci9Cd29BWFpDRzNVYnkwTEFaMSs4QT09
Meeting ID: 898 7499 2496
Passcode: 215155