Адвокатски съвет към Адвокатска колегия Ловеч съвместно с Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира традиционния ежегоден пролетен семинар за членовете на колегията в изпълнение на задължението за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите. Семинарът беше проведен в периода от 03 до 05 юни 2022 г. в местн. „Цигов чарк“ с тема „Новите положения в Закона за административните нарушения и наказания след 23.12.2021 г.“. Лектор на семинара беше доц. д-р Ралица Илкова – преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, участвала в работни групи към Министерство на правосъдието и други ведомства за промени в наказателното и административнонаказателното законодателство. В семинара участие взеха 32 адвокати, вписани в регистрите на Адвокатска колегия – Ловеч. Бяха обсъдени основните нови правила и изменения в ЗАНН, както и примери от съдебната практика. Бе проведена и дискусия от участниците за практическите въпроси по прилагането на изменените разпоредби.