Адв. Стефан Тихолов – Председател на Осигурителната каса при Ловешка адвокатска колегия уведомява, че с оглед обезпечаване дейността на касата се увеличава месечната такса за обслужване, както следва: в размер на 10.00 лева за адвокати, които са придобили право на пенсия, а за останалите – в размер на 15.00 лева, считано от 01 февруари 2023 г.