Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ през МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 г. с линкове за участие онлайн чрез Zoom:

05.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Публични дружества: характеристика и задължения за публично разкриване на информация пред регулаторния орган (КФН) и обществеността”

Лектор: гл. ас. д-р Виктор Токушев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/88124969417?pwd=4Uz34E8TFZKzbdZlZa5PecLCQnrQVe.1
Meeting ID: 881 2496 9417
Passcode: 242256


07.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/83026731081?pwd=ny6F09603oI_bxJZikW8Xn5lgHs_cf.1
Meeting ID: 830 2673 1081
Passcode: 070577


12.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: „Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК“
Лектор: съдия Красимир Машев
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/88919665524?pwd=W4RB5afv1X0v-9YTBzXVUp5QaLmu3X.1
Meeting ID: 889 1966 5524
Passcode: 017209