Автор: Editor

Покана от Председателя на Окръжен съд Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ!Адвокатски съвет Ловеч уведомява всички членове на Ловешка адвокатска колегия за получена покана от Председателя на Окръжен съд Ловеч за участие в организираните регионални обучения през МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ…