Категория: Обучения

Обучение на тема „Участие на хора с увреждания в съдебни процедури – правната помощ, като гаранция за ефективен достъп до съд“

Адвокатски съвет Ловеч уведомява за получена покана за предстоящо обучение на тема „Участие на хора с увреждания в съдебни процедури – правната помощ, като гаранция за ефективен достъп до съд“,…

Семинар на тема „Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците за задължение на наследство“ /18-20 ноември 2022 година/

Адвокатски съвет при Ловешка адвокатска колегия организира семинар на тема „Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците за задължение за наследство“ с лектор адв. Стефан Тихолов – член на…