Предвиденият за 08.07.2022 г. (петък) семинар на тема „Гражданска конфискация“ с лектор Борислав Белазелков (бивш съдия във Върховен касационен съд) ще бъде проведен на друга дата – 15.07.2022 г. (петък) от 13:00 ч. до 16:00 ч. в Съдебна палата – Ловеч поради служебната ангажираност на лектора. Семинарът е организиран от Окръжен съд – Ловеч, като е отправена покана и предоставена възможност за участие и на адвокатите от Ловешка адвокатска колегия, които проявят интерес.